Reklamacje

Reklamacja i gwarancja

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

  2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia z tym związane.

  4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Nie jest to jednak obowiązkowe. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Zrobi to za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu została złożona reklamacja.

  6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę.

Formularz reklamacji produktów
  •